Ny kunstgrasforskrift skal redusere utslepp av mikroplast

foto