foto

Brendesæter om bråket i Bremnes og om framtida

Geirmund Brendesæter legg bak seg eit svært tøft år som hovudtrenar for Bremnes. Trass tøffe påkjenningar har det å legge fotballen på hylla aldri vore eit alternativ. No ser han framover og gler seg til sesongen startar med blanke ark som trenar for Bergenslaget Frøya.