Topptrenar med fortid i Stord/Moster måtte gå i Kongsvinger