Kontrollerte kampen fram til 10 minuttar stod att

foto