Torbjørn har vore ei av dei største overraskingane