Over 100 barn og unge samla på Tine fotballskule

foto