Rubben fekk ein kjempestart på haustsesongen

foto