Dramatisk avslutning på sesongen for Rubbestadnes 2

foto