«Kongen av Kongsvinger» abdiserer ved sesongslutt

foto