Sjå det første innandørs Landsskyttarstevnet

foto