Heiderspris og årsfestar: Friidretten feira sesongen for dei aktive

foto