Full forvirring om oppstartsdato for barneidretten

foto