Full forvirring om oppstartsdato for barneidretten