Skyteinteressert? Følg vår live-sending frå det første innandørs Landsskyttarstemnet i soga

foto