Lennart Andal ser fram til nye fellestreningar

foto