Motorinteressa til ungdomane fekk tankane i gang ved industriverksemda i Rubbestadneset