Storkosar seg på fotballskule i haustferien: – Veldig kjekt å treffa på nye folk