Fotballdommarsaka: Njardar Tysnes kjenner seg ikkje att i påstandane frå Kilic