SER AT EM RYK: Tom Erling Kårbø får endå mindre å førebu seg til når EM i friidrett er avlyst, men trening er ein livsstil, og kanselleringa går ikkje ut over motivasjonen. ARKIVFOTO Foto: Ingvild Sjo

Kårbø mistar også EM

Tom Erling Kårbø har hatt europameisterskapen som det store målet for sesongen etter at OL blei utsett til neste år. Langevåg-guten har heilt til det siste hatt eit håp om at EM kunne gå som planlagt i slutten av august.

– Det var framleis nesten eit halvt år att til europameisterskapen då korona-viruset kom. Difor hadde eg von om at det internasjonale friidrettsforbundet fekk avvikla det på den ordinære datoen eller seinare på hausten. Eg forstod etter kvart at det var ein fare for at meisterskapen kunne bli avlyst ettersom Frankrike som skulle vera vertslandet er hardt råka av epidemien. Det same er ei rekke andre land, seier Tom Erling Kårbø til Bømlo-nytt.

Bømlingen, som i fjor haust debuterte i VM, fekk før helga beskjed om at det heller ikkje blei noko EM. Det er i motsetning til OL som er flytta eitt år fram i tid avlyst. Det finnest ikkje rom for å få pressa det inn på neste års terminliste og dermed ryk det to meisterskap for den midterste av de tre Kårbø-brørne i år. Tom Erling legg ikkje skjul på at det er keisamt så lenge det ikkje er flust med meisterskap. Men han både forstår og respekterer avgjerda.

Liv og helse det viktigaste

– Liv og helse er det viktigaste og det er forståeleg at helsestyresmaktene er så strenge som dei er om dagen. Det er viktig å få bukt med dette, og det med EM og kanskje OL betyr ikkje all verda i den store samanhangen. Eg har innstilt meg på at dette kjem til å bli ein svært spesiell sesong. Slik det ser ut no så er det faktisk ein fare for at han ikkje kjem i gang i det heile. Sjølv om eg har hatt tru og håp om at ting kjem til å normalisera seg etter kvart, seier han.

Tom Erling Kårbø har vore innstilt på at eit eventuelt EM kom til å gå for tome tribunar i Paris. Det kan også bli scenarioet dersom det blir nasjonale eller internasjonale stemne etter kvart. Stord-løparen tvilar på om det vert sjanse for å ta på seg startnummer før 1.september. Kulturministeren har lagt ned forbod mot det meste fram til den datoen og det kan godt henda at forbodet mot friidrettsstemne, festivalar og mye anna blir forlenga.

Betyr lite for motivasjonen

– Kva har det å seia for treningsiveren og motivasjonen at OL og EM no er avlyst?

– Eg er glad i å trena og synest at det er uproblematisk å motivera seg for ein og to daglege treningsøkter sjølv om det ikkje er noko meisterskap som blinkar i det fjerne. Treninga har blitt ein livsstil og eg kjenner meg privilegert som får lov til å halda på med dette. For mitt vedkomande handlar det om å få gjort ein så god treningsjobb som mogleg slik at eg er klar den dagen det blir løp og stemne igjen, seier Kårbø som nok må venta nokre veker på sesongdebuten.

Bislett Games har fått grønt lys for å gjennomføra sitt arrangement i juni. Det skjer utan publikum og på spesielle vilkår. Tom Erling vil ikkje bli å finna der ettersom 3000 meter hinder ikkje står på programmet. Det er umogleg å vita både for han og friidrettsforbundet når det vil bli arrangert løp kor favorittøvinga hans står på programmet. Han må berre venta og sjå.

Svein Halvor Moe