Båtkartet viser sanntids skipstrafikk i Stord, Fitjar, Bømlo, Kvinnherad, Tysnes og resten av verda. Her kan du halda oppsyn med ferjer, snøggbåtar, lastebåtar, fiskebåtar, plattformar og anna som rører seg på fjorden.

Kartet er basert på AIS-data og er henta frå Marine Traffic.com.

AIS er eit automatisk identifikasjonssystem for skip, som sender informasjon om posisjon, kurs, fart og andre opplysningar om skipet. Signala frå båtane vert sende til basestasjonar langs kysten.

Det hender at ein AIS-stasjon er ute av drift. Då kan båtar mangla frå kartet. Du kan sjekka AIS-stasjonen på Stord her. Signala kan dessutan hindrast av terrenget.