Film nummer 02. Plast og sortering
Film nummer 02. Plast og sortering

02. Plast og sortering

Den andre filmen i rekka handlar om resirkulering. Den er laga av Asbjørn, Thalie og Nicolas.