Eidesvik-kontrakt med Siemens Wind Power

Eidesvik Offshore har skrive kontrakt med Siemens for «Acergy Viking». Skipet skal fungere som bustad, service- og vedlikehaldsfartøy for offshore vindkraftanlegg i tysk sektor. Dette er den første kontrakten av sitt slag i reiarlaget si historie.

Minnemarkeringar fleire stader for Yemane

Yemane Teferi (56) levde 25 år på asylmottak og dei siste åra her på Bømlo. Han levde eit liv utan borgarrettar. 8. januar døydde han brått på Bømlo mottak. Torsdag vil det bli halde minnemarkering for han i Moster kyrkje.

Brødrene Agasøster går inn på eigarsida i Olvondo

Brødrene Roy og Bent Agasøster går inn på eigarsida i Olvondo Industries AS i ein retta emisjon. Dei vil då eiga kring 30 prosent av aksjane i verksemda. - Positivt at lokale investorar har tru på det me gjer, seier adm. dir. Tore Kallevåg.

Direkterute til Bremen og Pisa

Haugesund Travel har sett opp fly frå Karmøy til London Stansted etter at Ryanair avslutta flygingane sine dit. I mai blir det også starta opp flygingar til Pisa i Italia og Bremen i Tyskland.

Innmeldingsjournalen til Norges sildesalgslag

Kva skjer

Laurdag 6. februar


ZoomIn, Gilje bedehus


Møte, Meling bedehus


Møte, Håvik bedehus


Møte, Bømlo bedehus


 


Søndag 7. februar


Søndagsskule, Laurhammer bedehus


Søndagsskule, Gilje bedehus


Familiemøte og søndagsskule, Bømlo bedehus


Familiemøte, Klippen


Bønn- og nattverdsmøte, Betania


Møte, Meling bedehus


Møte, Håvik bedehus


Møte, Salem Vitnemøte, Sion


Vintermøte, Bremnes kyrkje


 


Måndag 8. februar


Babysong, Salem


Inspirasjonssamling, Gilje bedehus


Rockekonsert, Våge skule, Våge skulemusikklag

Epost-feil

Bømlo-nytt har ikkje fått inn epost i dag, på grunn av ein leverandørfeil.

Hatlevik-trio startar galleri og restaurant

Søskena Hatlevik med Torsten Hatlevik i spissen har kjøpt huset som gamleposten var i på Espevær. No har dei starta restaureringsarbeidet og vil opna restaurant og galleri der til sommaren. Øysamfunnet er svært positivt.

Bråk på utestad

Slåsting og skadeverk på ein utestad, var meldinga som politiet fekk då dei i natt tok turen til Bømlo.

Klagar på farlege trafikkforhold

- Me opplever det som ei farleg løysing at drosjar ryggar opp grusvegen til inngangsdøra til førsteklassingane sitt nye klasserom ved Svortland skule. Det er generelt uoversiktlege trafikktilhøve i området, sa Kurt Henning Ådnanes (vara for H) på utvalsmøte.

No startar miljøgate- arbeidet for fullt

Miljøgata på Svortland skal utvidast, og omsynet til dei mjuke trafikantane skal bli betre. No startar reguleringsplanarbeidet, som vil endra trafikkbiletet gjennom sentrum mykje.

Får veglys både på Leite og Vordneset

Det blir sett opp vegljos både frå Våge til Steinsvåg og Vordneset, og langs gangvegen frå fylkesveg 542 i Hollundsdalen og opp til Raunevarden på Leite i år. Alt innan ei kostnadsramme på to millionar kroner.