Rubba juristane rett veg

Rubbestadnes IL sitt a-lag spelte med livet som innsats for å halde seg i 5. divisjon også neste sesong, og det var eit letta og glad mannskap som gjekk av banen laurdag ettermiddag.

Britane gamblar med matfatet vårt

Aud Karin Oen (SV) i Hordaland fylkesutval bad nyleg fylkesrådmannen om ei orientering om stoda ved reprosesseringsanlegget for atomavfall i Sellafield. Svaret er langt frå hyggeleg lesing, men fleire miljøvernorganisasjonar meiner situasjonen er langt meir alvorleg enn det myndigheitene gjev uttrykk for eller er klar over.

Svært få alvorlege brotsverk

- Me er nesten nede på eit all time low når det gjeld alvorlege brotsverk, grove lovbrot og vinningsbrotsverk i vårt lensmannsdistrikt, seier lensmann og einingsleiar i Stord lensmannsdistrikt, Roald Raunholm.

Rådhuset har blitt rosa

Rådhuset er farga rosa. Det markerer at den landsdekkjande rosa sløyfe-aksjonen er i gang. Sist laurdag var det stand tre plassar her på Bømlo med fokus på og innsamling til forskingsprosjekt i Brystkreftforeninga og Kreftforeninga.

Handel i trengsel

Det var lang kø framfor døra då det nye handlesenteret skulle opna klokka 12.00.

Kva skjer

Tysdag 13. oktober


Yngstes, Meling bedehus


Yngstes, Gilje bedehus


Yngres, Gilje bedehus


Yngres, Laurhammer bedehus


Barnedans 1.-4. klasse, Sion


Barnedans 5.-7. klasse, Sion


Misjonsforening, Betania


Medlemskveld, NFU Bømlo Lokallag


Treffkveld/gudsteneste, Bremnes kyrkje


Møte, LHL Bømlo


Åpent hus, Klippen


 


Onsdag 14. oktober


JUM, Klippen


Myldredag, Salen


Bønnemøte, Salem


Sangmøte, Betania


Blå Kors-møte, Laurhammer bedehus


Brandøy-kveld, Finnås bedehus


Årsmøte, Hageselskapet Bømlo

Giftalgar i Storavatnet

Det er for tida ei oppblomstring av giftige blågrønalgar i Storavatnet. Det er Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA) som har oppdaga oppblomstringa.

Gratis SFO ved særskilde behov

Elevar med særskilde behov kan bli vurderte for skulefritidsordning også på mellomsteget frå 5. til 7. klassesteg. Dei som får slik plass skal ha fri plass frå og med femte steg. Bømlo er ein av svært få kommunar som gir eit slikt tilbod.

Pessimismen rår

Vestlandsindeksen viser eit næringsliv prega av større motløyse enn på lenge. Den svake kronekursen har heller ikkje gitt eksportnæringane den gevinsten dei hadde håpa på.

Helse i kvart besøk

Bømlo inviterer no alle på 77 år til å ta del i eit forskingsprosjekt der heimetenesta kjem på besøk for å fremje trivsel og motverke sjukdom. Eldrerådet i Bømlo har vore ein viktig pådrivar bak prosjektet.