Bomstasjon råka av brann

Brannvesen og politi rykte ut tysdag kveld etter melding om brann i ein trafostasjon på Spissøy. Det synte seg at det brann i anlegget kopla opp mot innkrevjingspunktet i Bømlopakken. Bomstasjonen var onsdag ute av drift.

Opnar for fleire bomstasjonar

Fleirtalskoalisjonen Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti, Venstre og Senterpartiet ber om revidering av Bømlopakken og ei vurdering av fleire punkt for innkrevjing av bompengar i Bømlo.

Blei med på BlimE!

Fredag for ei drøy veke sidan var truleg Langevåg Barnehage med på å setje ein verdsrekord!

Grovt tjuveri

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt melder måndag kveld om grovt tjuveri på Finnås.

Tekniske problem

Ferjesambandet Langevåg-Buavåg skal no vera opna for trafikk att etter tekniske problem på M/F «Utstein».

Leverer design og framdriftssystem

Wärtsilä har skrive kontrakt for leveranse av både design og framdriftssystem til verdas største pelagiske fisketrålar i sitt slag. Designen skal utviklast i Fitjar, medan gir og propell skal engineerast i Rubbestadneset.

Innmeldingsjournalen til Norges sildesalgslag

Kva skjer

Tysdag 24. november


Senioruniversitetet, Bømlo Kulturhus


Yngstes, Gilje bedehus


Yngres, Gilje bedehus


Yngres, Laurhammer bedehus


Barnedans 1.-4. klasse, Sion


Barnedans 5.-7. klasse, Sion


Gla'klubben, Røde Kors-huset


Betelskipet Elieser 6, Siggjarvåg


Misjonsforening, Betania


 


Onsdag 25. november


Myldredagsavslutning, Salem


JUM juleavslutning, Klippen


Bønnemøte, Salem


Bibel og bønn, Betania


Onsdagsmøte, Laurhammer bedehus


Nattverdmøte, Meling bedehus


Betelskipet Elieser 6, Langevåg

Blått lys for akuttkirurgien

Det brenn eit blått lys for akuttkirurgien på Stord sjukehus etter framlegging av den nye sjukehusplanen frå regjeringa.

Bokbåten truleg berga

Bokbåten «Epos» ser ut til å bli berga frå nedlegging etter at fylkesutvalet føreslår å overføre 700.000 kroner til det flytande biblioteket og kulturformidlaren neste år.

Milliongåve til lag og organisasjonar

Finnås Kraftlag deler ut til saman ein million kroner til 129 ulike ålmennyttige føremål i år. Her får du oversikta over lag og organisasjonar som får tilskot.

4.001 passasjerar

I oktober månad reiste over 4.000 passasjerar via Stord lufthamn Sørstokken.

Jubla for støtte

Finnås kvinne- og familielag gjekk denne helga verkeleg inn for å støtta korsong for barn og unge på Bømlo.

Betre tredjekvartalsresultat

Eidesvik Offshore ASA auka driftsinntektene sine i tredje kvartal i år samanlikna med same periode i fjor. Også driftsresultatet før avskrivingar vart betre enn i fjor. Framtidsutsiktene er derimot dystre.