Hatlevik-trio startar galleri og restaurant

Søskena Hatlevik med Torsten Hatlevik i spissen har kjøpt huset som gamleposten var i på Espevær. No har dei starta restaureringsarbeidet og vil opna restaurant og galleri der til sommaren. Øysamfunnet er svært positivt.

Bråk på utestad

Slåsting og skadeverk på ein utestad, var meldinga som politiet fekk då dei i natt tok turen til Bømlo.

Klagar på farlege trafikkforhold

- Me opplever det som ei farleg løysing at drosjar ryggar opp grusvegen til inngangsdøra til førsteklassingane sitt nye klasserom ved Svortland skule. Det er generelt uoversiktlege trafikktilhøve i området, sa Kurt Henning Ådnanes (vara for H) på utvalsmøte.

No startar miljøgate- arbeidet for fullt

Miljøgata på Svortland skal utvidast, og omsynet til dei mjuke trafikantane skal bli betre. No startar reguleringsplanarbeidet, som vil endra trafikkbiletet gjennom sentrum mykje.

Innmeldingsjournalen til Norges sildesalgslag

Kva skjer

Laurdag 6. februar


ZoomIn, Gilje bedehus


Møte, Meling bedehus


Møte, Håvik bedehus


Møte, Bømlo bedehus


 


Søndag 7. februar


Søndagsskule, Laurhammer bedehus


Søndagsskule, Gilje bedehus


Familiemøte og søndagsskule, Bømlo bedehus


Familiemøte, Klippen


Bønn- og nattverdsmøte, Betania


Møte, Meling bedehus


Møte, Håvik bedehus


Møte, Salem Vitnemøte, Sion


Vintermøte, Bremnes kyrkje


 


Måndag 8. februar


Babysong, Salem


Inspirasjonssamling, Gilje bedehus


Rockekonsert, Våge skule, Våge skulemusikklag

Får veglys både på Leite og Vordneset

Det blir sett opp vegljos både frå Våge til Steinsvåg og Vordneset, og langs gangvegen frå fylkesveg 542 i Hollundsdalen og opp til Raunevarden på Leite i år. Alt innan ei kostnadsramme på to millionar kroner.

200 Ten Singarar møttest på Bømlo

Sist helg møttest rundt 200 ungdommar på Ten Sing-seminar her på Bømlo. Tema for seminaret: Vêr deg sjølv og stå opp for andre. Ungdommar frå lokale ten-sing kor på Haugalandet fann på mykje kjekt heile helga og under leiing av ungdommar frå Ten Sing Norway.

Dramatiske finalar i nattcupen

Abrahamsen & Co sette Murelusene på plass i finalen for kvinner i Bømlo-nytt nattcup. I finalen for menn vart Los Cules for sterke for motstandarane i Sjakk Sunnhordland.

Tre millionar kroner til gangveg

Hordaland fylkeskommune får nær 22 millionar kroner til sykkel- og gangvegar. Av desse vert tre millionar sende i retning Tverråno på Bømlo.

Partiet dei kristne vil flytta mobbarane

Heidi Nimoson i Partiet Dei Kristne (PDK) ønskjer strenge tiltak mot mobbing i skulen. Dei spør etter konkrete mål og strakstiltak for å få snarleg bukt med problemet.